Financieele verklaring:

Contactdagen: totale kosten van de contactdagen.

Ziekenattentie: kosten voor bloemen en kaartjes e.d.

Administratiekosten: kosten postzegels, drukwerk e.d.

Kienen/loterij/snuffelmarkt: kosten die zijn gemaakt voor het kopen van prijzen, betalen van huur ruimte e.d.

Sport: kosten huur zwembad.

Financieele verklaring:

Contactdagen: leden die mee doen aan een evenement betalen een kleine bijdrage.

Don. actie: inkomsten van giften en collecte (deze wordt ieder jaar minder doordat er steeds minder collectanten zijn)

Contributie: leden en bestuur betalen jaarlijks contributie.

Sport: eigen bijdrage leden en niet leden voor het zwemmen.

Rente: rente van bank.

  1. DIV.ink. bestuur: giften die het bestuur ontvangt.